AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

1.DANIŞMANLIK HİZMETİ: Öğrenci, veli ve öğretmenlerimize  LGS hazırlık sürecinde bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sınav içeriği, puan analizleri, sınav taktikleri, tercihler ve meslek seçimi konularında çalışmalar yürütülmektir.

2. LGS HAZIRLIK EĞİTİMİ: LGS hazırlık  programımız ağustos ayında yoğunlaştırılmış ders programıyla başlar, eğitim-öğretim yılının belirli dönemlerinde artırılmış ders saatleri ve etütlerle devam eder. LGS’nin sınav tarihine kadar bu yoğun çalışma programları sürdürülür.

3.HAFTANIN 6 GÜNÜ EĞİTİM: Öğrencilerimiz; okulun akademik programıyla birlikte cumartesi günleri dâhil haftanın 6 günü devam eden kapsamlı bir eğitim programına dahil olarak yıl boyunca LGS hazırlık eğitimi alırlar.

4.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DESTEĞİ: Öğrencinin konu ve kazanım eksikliklerini tespit etmek için  haftalık olarak  konu tarama sınavları uygulanır. Aylık olara Türkiye geneli  deneme sınavları uygulanarak genel eksikler tespit edilir.Öğrencilerimizin çalışma programları buradaki eksikleri gidermeye yönelik yeniden güncellenerek düzenlenir.

5.TÜRKİYE GENELİNDE DENEME SINAV PROGRAMLARI: Türkiye genelinde LGS sınav sisteminin nabzını tutan, yayın çeşitliliği doğrultusunda öğrencilerimize giderek yoğunlaşan deneme sınav programı uygulanır. Tüm LGS Deneme sınavlarıyla bilirlikte sınav takvimi doğrultusunda uygulanan sınavlar Türkiye genelinde değerlendirilerek okul yönetimine, öğretmenlerimize öğrenci-velilerimize geri bildirimlerde bulunarak, sonuç değerlendirmesi yapılır.

6. (ETÜT) ÇALIŞMALARI: Etütlerde, öğrencilerin eksiklerine göre gerek gurup çalışmaları gerek bireysel soru çözümleri yapılır. Öğrencilerimizin anlatılan konuları pekiştirmesi ve eksiklerini tamamlaması için çalışmalar yürütülür.

7.EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI: Sınavlara hazırlanan her öğrenci, konu ve kazanım eksikliğini giderecek uygulamalara, motivasyona, ilgiye ve desteğe ihtiyaç duyarlar. İşte tam bu noktada; Sınav Koordinatörlüğümüz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ve Sınıf Öğretmenlerimiz  devreye girerler. Bu ekip çalışmasında öğrencilerimize danışmanlık yapılarak konu ve kazanım eksikliğini giderecek şekilde çalışma programları oluşturularak onlara rehberlik edilir. Bu çalışmalarla; öğrencilerimizin motivasyonları artırılarak, sürdürülebilir bir çalışma programının da takipçisi olunur.Koordinatörümüz öğrencilerin programlanması,Öğrenci takibi,Deneme sınavı analizi,Etüt çalışmalarının düzenlenmesi,Bireysel eksiklerin tamamlanması gibi konularda öğrencilerimize destek sunar.

8.ÖDEV TAKİP SİSTEMİ: Ödevler, öğretmenler tarafından kontrol edilir, öğrencinin öğrenme eksiklerinin tamamlanması sağlanır.Yapılamayan yada ya yanlış yapılan sorular

9.OFİS TOPLANTILARI: Aylık  olarak öğrencilerimizin akademik durumları, ilgili müdür yardımcısı ,rehber öğretmeni ve branş öğretmenleriyle ölçme değerlendirme biriminden alınan raporlar incelenerek tek tek değerlendirmesi  yapılır.Alınan kararlar üzerine öğrencilerimiz yönlendirilir.

 Her öğrencinin bireysel gelişimleri takip edilir. Öğrencinin sınıf içi öğrenme tutumları, motivasyonu, ders çalışma yöntem ve taktikleri, sınav analizleri, ders takipleri, ödev performansları değerlendirilerek, öğrenciler hakkında bilgi paylaşımında bulunulur. Toplantı sonunda alınması gereken tedbirler belirlenir ve uygulanır. İlgili taraflara geri bildirimlerde bulunulur.

10.HAFTALIK PLANLAMA GÖRÜŞMELERİ VE TAKİP PROGRAMLARI: Öğrencilerimizle haftalık olarak sürecin takibi amacıyla Sınav Koordinatörlüğü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından görüşmeler yapılır. Öğrencilerin plan ve programları takip edilir, öğrenme eksikleri konusunda geri bildirimler verilir. Sınav hazırlık stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesi, performans takibi, sınav kaygısı, yükseköğretim programları hakkında bilgiler verilir.
         Velilerimizle periyodik olarak, sürecin takibi amacıyla planlamalar yapılarak görüşmeler planlanır.

Bu görüşmeler; Sınav Koordinatörlüğü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından yürütülür.

Sınav hazırlığı ile ilgili velilerimizle yürütülen süreç değerlendirme toplantılarında; sınav hazırlık stratejileri, programın yürütülmesi, performans takibi, sınav kaygısı ve yükseköğretim programları gibi konularda bilgilendirmeler yapılır.

12.LGS SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ VE TERCİHLER:

 LGS sınav başvuru işlemleri, sınavın uygulama esasları, kurallar ve tercih danışmanlığı yürütülür.
Öğrencilerimize başvuru ve tercih döneminde bireysel randevular verilerek, tercih danışmanlığı hizmeti verilir. Öğrencilerin kararsızlıklarının giderilmesi, yapabilecekleri tercih ve teknik hataların önüne geçilmesi görüşmeler sırasında tespit edilerek, düzeltilir.