İç Yönetmelik

İç Yönetmelik

TC MALATYA VALİLİĞİ 
ÖZEL İBRAHİM YÜCEL İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İç Yönetmelik 

AMAÇ:
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda , veli ve öğrencilerimize yol haritası oluşturarak eğitim ve öğretimin sağlıklı yürütülmesini amaçlamıştır.
 
1- DEVAM –DEVAMSIZILIK- İZİN:
1.1. Öğrencilerin okula devamları zorunludur.
1.2. Öğrenci ilk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmediğinde devamsızlığı yarım gün sayılır.
1.3. Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir.
1.4. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile okula devam edebilirler.
1.5. Raporlu ve uzaklaştırma cezası alan öğrenci okula giremez.
1.6. Eğitim- öğretim saat 08.40 ‘ ta başlar. Öğrenci en geç saat 08.30 ‘da okulda olmalıdır.
1.7. Okula geç gelen öğrenci ilgili müdürden derse kabul kâğıdı aldıktan sonra derse kabul edilir. Geç kalma ilk dersten sonra ise öğrenci sınıfa alınır ancak yarım gün devamsız sayılır.
1.8. Okulda bulunduğu halde, gün içinde izinsiz olarak bir veya daha fazla derse –etkinliğe girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır ve öğrencinin davranışı Disiplin Kurulunda değerlendirilir.
1.9. Doktor randevularının çok zorunlu olmadıkça okul saatleri içinde alınmaması beklenmektedir. İzin isteğinin zorunlu olduğu durumlarda, izin isteğinin en az bir gün önceden veli tarafından dilekçe ile okula bildirilmesi gerekmektedir. 
1.10. Öğrenci okulda rahatsızlandığında durumunu ders öğretmeni veya okul idaresine bildirir. Öğrencinin eve gönderilmesi gereken durumlarda veli aranır ve öğrenci sadece velisine teslim edilir.
1.11. Sınav öncesi sınav hazırlığı ileri sürülerek devamsızlılık yapılması eğitimdeki düzen ve programlı olma anlayışına engeldir. Ayrıca diğer öğrencilere istenmeyen bir örnek oluşturması nedeniyle velilerimizin bu konuya özen göstermesi beklenir.
1.12. Öğrencilerin bireysel olarak katıldığı kulüplere bağlı spor yarışmaları için gereken izinlerde, okul idaresiyle önceden görüşülmesi esastır. 
1.13. Spor, gezi vb etkinlik öncesinde okul tarafından bir yazı ile mutlaka velinin izni alınır. Velinin bilgisi veya yazılı izni olmadan gezi düzenlenemez. 
1.14. Sağlık sorunları nedeniyle öğrencinin Beden Eğitim dersinden bir süreliğine ya da yıl boyu raporlu olması gerektiğinde, rapor tam teşekküllü hastaneden alınmalıdır. Raporlu öğrenci derse hazır gelir, yılsonu notu dersle ağlantılı yaptığı çalışmalara ve ödevlere göre verilir.
 
2- ÜNİFORMA:
2.1. Öğrenciler okulun kılık ve kıyafet kurallarına uymalıdır. Bu nedenle okulumuz öğrencilerinden beklenen, üniforma anlayışına özen göstermeleri ve okulun belirlediği kıyafetler dışına çıkmamalarıdır. Bu kurala uyulmaması durumunda uygun olmayan kıyafetler alınıp dönem sonunda teslim edilir. Öğrencinin velisi çağrılarak uygun kıyafet getirmesi istenir veya okuldaki hazır malzemeler kullanılarak kıyafetin değiştirilmesi sağlanır.
2.2. Ayakkabı seçimlerinde marka takıntısı olmadan üniformaya ve öğrenci kimliğine uygun, yüksek topuklu olmayan ayakkabılar giyilmelidir.
2.3. Kız öğrencilerin okula makyaj, aksesuar, uzun tırnak, oje, topuklu ayakkabı ve ten rengi ince çorap ile okula gelmeleri yasaktır. Aksi durumda öğrencinin okul ortamına uygun hale gelmesi sağlanır ve derse öyle kabul edilir ancak derse geç yazılır. Bu süre bir ders saatini aşarsa öğrenci yarım gün devamsız sayılır.
 
3- DAVRANIŞLAR:
3.1.
Öğrencinin; arkadaş, öğretmen ve yöneticilerle olan ilişkilerde saygı ve nezaket kurallarına uygun davranış göstermesi ve küçüklerine sevgi ile yaklaşması beklenir.Okula geliş  ve gidişlerinde okul içi ve dışı tüm etkinliklerde aynı tutum ve davranışlar sergilenmelidir .
3.2. Okuldaki tüm etkinlikler, eğlenceler okul idaresinin izniyle yapılır, Öğrenciler okul içinde okul malına veya okul öğrencilerine zarar verirse zarar veren öğrenciye okul Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır, zarar öğrenci tarafından karşılanır.
3.3. Öğrencilerimizin güvenlik sağlık ve kişilik haklarına zarar gelmemesi için okul saatleri içinde okul kampüsünde cep telefonu getirmeleri yasaktır. Telefonla görüşmek isteyen öğrenci ilgili müdür izniyle telefonları kullanabilir. Cep telefonunun özel durumlarda getirilmesi halinde telefonlar ilk dersten önce idareye teslim edilir ve okul çıkışında idareden teslim alınır. Cep telefonunu izinsiz birkaç kez getiren öğrenciden telefon alınır yılsonunda iade edilir.
3.4. Öğrencilerin, yemekhane ve kantin dışındaki alanlarda yemek yiyip içmesi yasaktır.
3.5. Sınıflar, kantin, çok amaçlı salon ve tuvaletler düzenli olarak personel tarafından temizlenir. Ancak ortak alanların düzeni temiz tutulması öncelikle öğrencilerin sorumluluğundadır.
3.6. Sınıftaki bilgisayarlar öğretmenlerin gözetiminde sadece ders amaçlı kullanılır, dersin dışında öğrencilerin bilgisayarı kullanmaları yasaktır
3.7. Öğrencilerin sınavlarda sınav kuralları ve yönergelerine uygun davranmaları beklenir.
3.8. Servis kullanan öğrenciler servis saatinde servis yerinde hazır bulunmalı ve servis kurallarına uymalıdır 
3.9. Ders içi ve ders dışı saatlerde fotokopi öğrenciler tarafından kesinlikle kullanılmayacaktır.
Öğrencinin fotokopi alması gerekiyorsa, ilgili öğretmenlerden ya da halkla ilişkilerden öğrenci yardım isteyecektir
3.10. Okul ortamında sakız çiğnemek yasaktır.
3.11. Öğrenci okula kesici, delici ve zarar verici alet getirmesi yasaktır
 
Okul Müdürü
Rıfat YÜCEL