GENEL BİLGİ

GENEL BİLGİ

GENEL BİLGİLER


İbrahim Yücel Anadolu ve Fen Lisesinde, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı olarak yetişen geleceğin aydın gençleri, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı yüksek, bilimsel düşünen, yaratıcı çözümler üreten, sosyal sorumluluk bilincine sahip, empati kuran, farklılıklara saygı gösteren, yabancı dilini yaşamında etkili bir şekilde kullanan, yüksek ahlaklı ve özgüveni yüksek bireyler olarak gelişir.

Bugünün gençleri yarının yetişkinlerini çok yönlü, ileri görüşlü, farkındalığı yüksek, üretici ve özgüven sahibi bireyler olarak hayata hazırlamak için çalışırız.

Öğrencilerimizin sadece akademik alanlarda değil geniş ve yeşil kampüsümüzün yaratmış olduğu fırsatları değerlendirmeleri sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Lisemize özgü; kütüphane, fizik, biyoloji ve kimya laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, müzik atölyeleri, görsel sanatlar atölyeleri öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine katkıda bulunur.

Öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda; alan seçimine yönlendirerek, seçilen alan türlerine göre hazırlanmış eğitim müfredatı ile üniversiteye hazırlıyoruz. Liselerimizde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ek olarak üniversite hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Artırılmış ders saatleri ile öğrencilerimizin hem akademik gelişimlerine katkı sağlanmakta hem de üniversite hazırlık çalışmaları desteklenmektedir. Öğrencilerimizin test tekniği geliştirilerek akademik başarı ile hedefledikleri bölümleri kazanmaları sağlanmaktadır.