KAYIT KABUL İŞLEMLERİ

 •           Sınıf mevcutlarımız Anasınıfında 20, ilkokul,ortaokul,lise 24 öğrencidir.

•           Anasınıfımıza 48-68 aylık öğrencilerin kaydı yapılır. 69-70-71 aylık olan öğrenciler velilerinin yazılır taleplerinin bulunması halinde okul öncesi eğitime devam edebilirler.

•           İlkokul 1.sınıfa 69 ayını dolduran öğrencilerin kaydı yapılır.66-67-68 aylık öğrenciler velilerinin yazılı talepleri halinde ilkokul 1.sınıf eğitimine devam edebilirler.72 ay ve üzeri olan öğrenciler hastane ve RAM raporu ile ilkokul 1.sınıf kayıdını erteletebilirler.

•           Anasınıfında okul öncesi öğretmeni, ilkokulda sınıf öğretmeni,Ortaokul ve Lisede branş öğretmenler esas alınmaktadır.

                    Yeni Kayıt

            Öğrenci velisi, halkla ilişkiler birimine başvurur. İlgili müdür yardımcısı okul işleyişi ve öğretim programları ile ilgili bilgi verir, aday kayıt formu doldurtur. Anasınıfına ve ilkokul 1. sınıfa kaydolacak öğrencilere okul idaresi / okul idaresi adına PDR birimince “ön görüşme, okul olgunluğu ölçeği” uygulanır.

  Ortaokul Öğrencilerine okula kabul sınavı uygulanır.

  Lise Öğrencileri için LGS sonuçları dikkate alınarak kayıt yapılır.

  Nakil ile gelen ara kayıt öğrencilerine, üç iş günü sınıf ortamında uyum gözlemi yapılır.

                   Kayıt Yenileme

            Velilerin istemleri halinde, okulun o yıla ait ücret ilanından sonra gerçekleşir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği okul ücretleri ve diğer ücretler (servis) Ocak ayından itibaren  velilere duyurulur. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri “ Veli Kayıt Sözleşmesi” ile birlikte “Halkla ilişkiler ve muhasebe” birimince tamamlanır.