ORTAOKUL GENEL BAKIŞ

ORTAOKUL GENEL BAKIŞ
 

    Okulumuzdaki eğitim öğretim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme becerisi geliştirmekte ve işbirlikçi öğrenme becerilerini kazanmakta, öğrencilere sağlanan aktivitelerle düşünce dünyası zenginleşmektedir.Ayrıca  ilgi duydukları görsel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Okulumuzda öğrenci merkezli ve yapılandırıcı eğitim  modelinin esas alındığı Özel İbrahim Yücel Ortaokulunda, öğrencimizin bilgi tüketmekten çok bilgi üretmeleri beklenmektedir. Çağdaş dünyanın kabul ettiği birey, kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen değil, bilgiyi yorumlayarak anlamın yaratılması sürecine etkin olarak katılanlardır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 9).. Öğretmenlerimiz, öğrenmeyi kolaylaştıran bir sınıf ortamı yaratarak öğrencilerin çalışmalarını takip eder ve onlara yol gösterirler. Öğrenim etkinliklerimiz öğrencinin öğrenme  biçimleri (bilişşel,duyuşsal ve psikomotor becerileri)dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Kurum olarak akademik mükemmelliğe inanıyoruz çünkü tanınmış lise ve saygın Üniversitelere girmenin önemli olduğunun farkındayız. Bu bağlamda sınavlar Türk eğitim sisteminin göz ardı edilemez bir gerçeğidir. LGS sınavı hazırlık çalışmalarımız 5.sınıftan itibaren sistematik olarak başlamaktadır ve devamındaki her seviyede yoğun olarak devam eder. Birçok kaynaktan beslenen öğrencilerimiz yıl içerisinde birçok sınava ve Türkiye geneli ölçme değerlendirme sınavlarına katılım sağlayarak hedeflerine doğru adımlarla yaklaşmaktadır.

Yabancı dil eğitimimizde yabancı dil olarak İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca seçmeli ders olarak verilmektedir. Yabancı dil eğitimimizde iletişim kurma, doğru dil kullanımı, projeye odaklı öğrenme, farklı araştırma teknikleri ile bireysel ve grup sunum yeteneklerini geliştiren, temaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir.

Her öğrencimizi akademik alt yapısı, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak eğitim programımızın ana hedefidir.