SIKÇA SORULAN SORULAR

2020-2021 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINA OKULUMUZ NASIL BAŞLAYACAKTIR?
 
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
1)Okulumuz eğitim-öğretime ne zaman başlayacak ?
 
-17 ağustos itibariyle online eğitimler başlamış olup, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği takvime uygun olarak yüz yüze eğitimlerimiz başlayacaktır.
 
2)Okulumuz Pandemi Dönemine Uygun yüz yüze eğitim-öğretime  hazır mı?
 
-Covid-19ile ilgili her türlü önlemimizi alarak 67.000 m2lik açık alan, yaklaşık 12.000 m 2 lik kapalı alandan oluşan kampüsümüz ve 55-60 m2 lik sınıflarımızla, geniş koridorlarımız, sosyal tesislerimiz, yeni oluşturulan açık hava dersliklerimizle eğitim-öğretime hazırız.
 
3) Öğrenci servislerimizin kullanımı nasıl olacaktır ?
 
-Öğrenci servisleri Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş kurallara bağlı hizmet verecektir.Tüm servislerde öğrencilerimiz binişlerde ateş ölçülerek ve dezenfekte edilerek servislere alınacak, inişlerde yine dezenfektan kullanacaklardır.
 
4)Öğrencinin Okula Giriş ve Çıkışları Nasıl Olacaktır?
 
-Sosyal Mesafeli bir şekilde servisten inen öğrencilerimiz elleri dezenfekte edilecek, ateşleri ölçülecek sonrasında sosyal mesafe kuralına uyarak giriş yapacaklar aynı kurallara uyarak okuldan çıkacaklardır.
 
5) Velilerimiz okul binasına girebilecekler mi?
 
-Okulda hijyeni korumak amacıyla velilerimiz acil durumlar olmadıkça okul binasına alınmayacaktır. Velilerimiz öğrencilerini kendi araçlarıyla bırakıp alma sırasında ya araçlarında yada okul bahçesi dışında bekleyeceklerdir.
 
6)Sınıf içi oturma düzeni nasıl olacaktır?
 
-Sosyal  mesafe kuralına uygun bir şekilde düzenlenen sınıf mevcutları korunacaktır. Öğrencilerimizin sınıf yerleşim planlarına göre düzenlenen oturma planı değişmeyecektir. Her tenefüs ve derslerde sınıf havalandırılacaktır.
 
7) Derste maske takılacak mı?
 
-Öğrenciler derste maskelerini çıkartabilir, öğretmenlerimizin maske takması zorunludur.
 
8) Tenefüslerde maske takılacak mı ?
 
-Tenefüslerde bahçede ve toplu alanlarda maske takılması zorunludur.
 
9)Kantin nasıl kullanılacak?
 
-Öğrencilerimiz sosyal mesafe kurallarına uyarak, nöbetçi öğretmenlerin gözetim ve denetiminde kullanabileceklerdir.
 
10) Yemekhane düzeni nasıl olacak ?
 
-Yemekhanede oluşturulan oturma  düzeni kuralına uyacak şekilde nöbetçi öğretmenlerin gözetiminde kullanacaklardır.
 
11)Spor tesisleri kullanılabilecek mi?
 
-Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından gelen yönergelere uygun şekilde spor tesisleri kullanılacaktır.
 
12) Okulda ateş ve semptomları gösteren öğrenciler için ne yapılacak?
 
-İdare tarafından ateşi  tespit edilen öğrencinin ailesi bilgilendirilerek hijyen koşulları sağlanarak okula girişi sağlanacaktır. Veli gelene kadar öğrenci kontrol altında tutulacaktır. Gerektiğinde acil olarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulacaktır.
 
13) Cumartesi günleri okul açık olacak mı?
 
-Genel gidişat dikkate alınarak ilgili sınıf düzeyinde programlar oluşturulacaktır.
 

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.