GENEL BİLGİ

GENEL BİLGİLER


İbrahim Yücel Anadolu ve Fen Lisesinde, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı olarak yetişen geleceğin aydın gençleri, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı yüksek, bilimsel düşünen, yaratıcı çözümler üreten, sosyal sorumluluk bilincine sahip, empati kuran, farklılıklara saygı gösteren, yabancı dilini yaşamında etkili bir şekilde kullanan, yüksek ahlaklı ve özgüveni yüksek bireyler olarak gelişir.

Bugünün gençleri yarının yetişkinlerini çok yönlü, ileri görüşlü, farkındalığı yüksek, üretici ve özgüven sahibi bireyler olarak hayata hazırlamak için çalışırız.

Öğrencilerimizin sadece akademik alanlarda değil geniş ve yeşil kampüsümüzün yaratmış olduğu fırsatları değerlendirmeleri sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Lisemize özgü; kütüphane, fizik, biyoloji ve kimya laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, müzik atölyeleri, görsel sanatlar atölyeleri öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine katkıda bulunur.

Öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda; alan seçimine yönlendirerek, seçilen alan türlerine göre hazırlanmış eğitim müfredatı ile üniversiteye hazırlıyoruz. Liselerimizde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ek olarak üniversite hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Artırılmış ders saatleri ile öğrencilerimizin hem akademik gelişimlerine katkı sağlanmakta hem de üniversite hazırlık çalışmaları desteklenmektedir. Öğrencilerimizin test tekniği geliştirilerek akademik başarı ile hedefledikleri bölümleri kazanmaları sağlanmaktadır.


 

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.