YAZILIM VE PROGRAMLAMA

                                             

       Anadolu ve Fen Lisesinde verilen kodlama eğitiminin genel amacı öğrencilere algoritmik ve hesaplamalı düşünme biçimini kazandırmak, çevrelerini ve dünyayı anlamalarını kolaylaştırmaktır. STEM olarak adlandırılan kodlama ya da programcılık çalışmalarının matematik, tasarım ve teknoloji, fen bilimleri ile çok sıkı bağları vardır. Genel olarak bu bilim dallarında ortaya çıkan gerçek yaşam problemleri bilgisayar programları aracılığı ile canlandırılarak gerçeğe en yakın çözümler aranır.  Öğrencilerde benzer biçimde dijital sistemlerin çalışma mantığı ve makine ile insan arasındaki ortak dili öğrenerek bilgi ve hesaplamayı bir araya getirmeyi öğreneceklerdir.Tasarım, kullanım ve geliştirilmeleri açısından fiziksel sistemleri ve gerçek hayat problemlerine kodlama aracılığı ile nesne tabanlı çözümler getirebilir,

İki farklı yazılım dilini bir mutlaka yazı tabanlı olmak üzere kullanmayı orta seviyede bilir. Listeler, tablolar, dizinler, diziler gibi kavramları yazdığı kodlar içerisinde temel seviyede kullanabilir,

Temel Boole Mantığını [örneğin, ve, veya, değil] kavrar bu kavramları kodları içerisinde kullanabilir. Matematiksel olarak ikilik tabanda verilen bir ifadeyi farklı tabanlar cinsinden ifade edebilir.

Yazdığı kodlar aracılığı ile bir cihaza temel seviyede hükmedebilir[Örneğin klavye ve mouse kullanabileceği bir program tasarlar, cep telefonu için temel seviyede Android bir api oluşturabilir, Raspery Pi yada Arduino gibi kartları ve varyasyonlarını temel seviyede programlar.]

Farklı dosya biçimlerindeki verilere müdahale edebilir. [örneğin bir pdf dosyası oluşturabilir, program sonucunda ortaya çıkan verileri bir word dosyasına yazdırabilir, bir excel dosyası içerisinde verilmiş verileri belli algoritmalar altında işleyebilir.]

Yazılım kullanmanın farklı bilim dallarında ilerlemek için bir ara basamak olduğunu bilir. [Örneğin bir matematik olimpiyatı sorusunu Ptyhon ile çözebilir yada Anaconda kullanarak alınan verilerin grafiğini çizdirebilir.]

Edindiği bilgi ve birikimi kullanarak projeler geliştirir [Örneğin Hackaton’lara katılabilir, TÜBİTAK, TEKNOFEST gibi proje yarışmaları için projeler geliştirebilir.


 

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.