ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

                                      

      Öğrenme süreçlerini takip ederek öğrenci, okul idaresi, öğretmen ve velilerimizin; öğrencilerimizin akademik alandaki öğrenme eksikliklerinin farkına varmalarını sağlamak, tamamlama ve destek çalışmalarına rehberlik etmek, öğrencilerin üniversite giriş ve diğer sınavlardaki başarılarına destek olmak, temel varlık sebebimizdir.

Temel düşüncemiz; her öğrenci her türlü yeni kazanımı, kendi bireysel gelişim çizgisinde öğrenebilir. Burada önemli olan, öğrencinin iyi tanınması ve öğrenme sürecine karşılıklı olarak duyarlı yaklaşılmasıdır.

Okulumuzda “sınav” kavramı öğrencilere, bir korkutma veya disiplin aracı olarak değil, bir geri bildirim aracı olarak gösterilmektedir. Sınav, soru, test bir araçtır; amaç değil. Amaç, her ders için belirlenmiş olan kazanımlara ne derecede ulaşıldığını, öğrenmenin ne kadarının gerçekleştirildiğini saptayabilmek yani öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiğini belirlemek ve sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu nedenle öğrenci – öğretmen – sistem açısından ölçme – değerlendirme yapılır ve ölçme değerlendirmenin sonucunda da “Durum Saptaması” ile kazanımlarla sonuçlar karşılaştırılır. Sonuç olarak öğrenci, lise sonrası eğitimini Türkiye de veya yurt dışında devam ettirmek istediğinde eksiksiz bir alt yapıyla yoluna devam eder.

 

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.