PROJE HAZIRLAMA AMAÇ VE HEDEFLERİ

PROJE HAZIRLAMA DERSİNİN AMACI

Özel İbrahim Yücel Anadolu ve Fen Lisesinde verilen Proje Hazırlama Dersinin genel amacı öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Belirledikleri konularda kendi keşiflerini yapma olanağı sunar. Hazırlayacakları projeler aracılığı ile derslerden, kitaplardan ve laboratuvar uygulamalarından öğrendiklerini pekiştirirler. Proje çalışmalarına katılarak henüz öğrenciyken, bilimsel alanda yapabileceklerinin farkına varabilir, başarılı bir bilim kariyerinin kapılarını aralayabilirler.

PROJE HAZIRLAMA DERSİNİN HEDEFLERİ

Proje hazırlama dersi ile çevresine bilimsel bir gözle bakabilen, kendi yeteneklerinizin farkına varan, yeni beceriler geliştirebilen ve merak ettiği konular hakkında bilgi sahibi olan bireyler yetiştirmek temel hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda MEB müfredatına bağlı olarak yeniden yapılandırıp, kendi oluşturduğumuz müfredatta yer alan kazanımların eksiksiz verilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerin eleştirel düşünce metotlarını kullanarak, bilim adamı gibi soru sorup cevap vererek, kendi dünyalarının usta araştırmacıları olmalarını sağlamaktır.

Bu nedenle geliştirdiğimiz “Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programının” temelleri proje hazırlama aşamaları ile ilgili uygulama gerektiren, araştırma becerileri, rapor hazırlama becerileri ve sunum becerileri üzerine kurulmuştur.

Proje hazırlama dersi ile öğrencilerimiz proje hazırlama aşamalarını öğrenmenin yanında akademik hayatları boyunca ve hatta iş hayatlarında kullanabilecekleri araştırma becerileri, bilimsel makaleleri okuma becerileri, rapor hazırlama becerileri ve sunum becerileri kazanmaktadır.

 

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.