ANASINIFI OLARAK TEMEL AMACIMIZ

Özel İbrahim Yücel Koleji

 Ana Sınıfı olarak temel amacımız;

 

 • Okul Öncesi dönemde alınan bilinçli ve nitelikli bir eğitimin, ileri yaşlardaki öğrenme yeteneğini ve gelecekteki başarıyı doğrudan etkilediğinin bilinciyle; sorgulayan, merak eden, oyunlarla öğrenen ve öğrenmeyi seven çocuklar yetiştirmek.

 

 • Güvenli ve sevgi dolu bir ortamda çocuklarımızın öğrenim hayatlarının ilk tohumlarını doğru bir şekilde atmak, öğrenmeyi ve okulu seven fidanlar yetiştirmek.

 

 • Sadece sınıfta değil, bahçede oynayarak, doğayı gözlemleyerek, gezilerle yerinde görerek, laboratuvarlarda deneyerek, atölyelerde uygulayarak özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek.

 

 • Kendiyle barışık, bilişsel, sosyal, dil ve motor becerileri gelişmiş çocuklar yetiştirmek.

 

 • Atatürk ilke ve inkılapları rehberliğinde milli ve manevi değerlerine sahip bireyler yetiştirmek.

 

 • Sürdürülebilir bir dünya için, yaşadığı çevreye saygılı, çevre bilinci gelişmiş ve farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmek.

 

 • Günlük Türkçe ve İngilizce dil eğitimi etkinlikleri ile Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşan, bunun yanı sıra yabancı dil eğitiminin temellerini sağlam alan, kendini ifade edebilen çocuklar yetiştirmek.

 

 • Haftalık fen-doğa etkinlikleri, yaratıcı drama etkinlikleri, modern dans etkinlikleri, resim ve sanat etkinlikleri, jimnastik-yüzme-bedensel aktivite etkinlikleri, müzik-ritm etkinlikleri, robotik kodlama ve bilişim teknolojileri etkinlikleri, ilkokula hazırlık gibi bir çok etkinlik ve beceri aktiviteleriyle çocuklarımızın çok yönlü gelişimini sağlamak.

 

 • Güvenlik başta olmak üzere uygun özbakım becerilerinin (temizlik, beslenme, kişisel hijyen, vs.) kazandırmak ve kendi yeterlilik becerisini kazandırmak.

 

 • Çocukların kendilerini tanımaları, başkalarını tanımaları ve kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla uygun iletişim becerileri kurmalarına yardımcı olmak.

 

 • Konusunda uzman, tecrübeli ve işini severek yapan öğretmenlerimizle sevgiyi ve şefkati temel edinen mutlu, kendisi ve çevresiyle barışık, sevgi dolu çocuklar yetiştirmek.

 

 

 

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.