ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

         

Türkiye’de veya yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerimizi, hedefledikleri kariyer yolculuklarına hazırlamak amacıyla okul kültürümüz ve akademik programımız içinde 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik “Üniversite Hazırlık” programı yürütülmektedir.

11.sınıfta kendi yetenek ve ilgilerini daha da netleştirmiş olan öğrencilerimizle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çalışmalarına başlanır. Program, 11. sınıflarımızda TYT, 12. sınıfta YKS [TYT-AYT] Hazırlık süreciyle devam eder.

Bu iki yıllık “Yüksek Öğretime Hazırlık” sürecinde öğrencilerimize; akademik çalışmalarının yanında, üniversite hazırlık sürecine uyum, uzun süreli planlamalar yapabilme, çalışma alışkanlıklarını tutarlı bir şekilde sürdürme ve motivasyonda kalma konusunda destek çalışmaları yürütülür.

Üniversite Hazırlık Programımız, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğine uygun olarak, okul akademik programıyla uyumlu bir şekilde planlanmıştır.

Üniversite hazırlık sürecinde tüm dersleri kapsayan yapılandırıcı ve tamamlayıcı müfredat programı, alanında yetkin ve tecrübeli öğretim kadrosu “YKS Öğretmenler Kurulu” tarafından yürütülmektedir.

Üniversite Hazırlık Sürecinde birimlerimiz, birbiriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürürler. Bu sürece destek veren birimlerimiz: Okul yönetimi, Sınav Koordinatörlüğü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Mentör Öğretmenlerdir.

 

                 YKS MENTÖR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

Üniversiteye geçiş sınavlarında başarının arttırılabilmesinde, öğrencilerin sınava hazırlık çalışmalarının özenle izlenmesi ve bire bir öğrencilere mentörlük yapılması önemli bir yere sahiptir. Okulumuzda 11 ve 12. sınıflara yönelik olarak oluşturulan , “YKS Mentör Öğretmenlik Sistemi” Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz tarafından koordine edilir.
Mentör öğretmenler,
Mentörlüğünü yaptığı öğrenci ile düzenli aralıklarla bireysel görüşür. TYT / AYT akademik danışmanlığını yapar, sınav başarılarını izler ve diğer birimlerle iş birliği yaparak öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlar.
Aile ile en az dönemde bir olmak üzere değerlendirme görüşmeleri gerçekleştirir. İhtiyaç olması durumunda aile görüşme sayısı artabilir.
Her TYT/AYT deneme sınavı sonrasında mentörlük yaptığı öğrencinin doğru-yanlış sayılarını değerlendirir, öğrenme oranları, tekrar eden hatalar, yeniden ele alınması gereken konuların belirlenmesi konusunda saptamalarda bulunur, öğrenciyle ve YKS Kuruluile paylaşır.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin düzenlediği “Mentör Öğretmenlik Eğitimleri”ne katılır.
Gerekli gördüğü durumlarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ile iş birliği yapar.

YKS Kurulunun doğal üyesidir.

                 TERCİH SÜRECİ
Türkiye’de üniversiteye devam etmek isteyen öğrencilerimizin, mutlu olabilecekleri yükseköğretim programına yerleşebilmeleri için kendi ilgi ve yeteneklerine uygun, bilinçli seçimler yapabilmelerini önemsiyor ve hedefliyoruz.

Üniversite giriş sınavları TYT ve AYT’de başarı; etkin bir hazırlık sürecinin yanı sıra, sınavların teknik ve içerik olarak çok iyi analiz edilmesine, öğrencilerin doğru yönlendirilmesine bağlıdır. Sürecin sonunda, öğrencilerin kendilerine uygun tercihler yapabilmelerinde ise ilgi, yetenek ve isteklerinin farkında olmaları, ayrıca üniversiteleri, bölümleri tanımaları etkilidir.


Sınav içeriği, puan analizleri, sınav taktikleri, tercihler ve meslek seçimi konularında seminerler, konferanslar, dersler,üniversitelerin, bölümlerin ve mesleklerin tanıtılması, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerinin saptanması, kariyer eğilimlerinin belirlenmesi ve Kariyer Gelişim Dosyalarının oluşturulması için gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.
Öğrencilerin üniversite giriş sınavlarına hazırlık çalışmalarının takip edilmesi ve desteklenmesi,
TYT-AYT başvurularının eksiksiz ve yanlışsız yapılmasının sağlanması,
Üniversite-bölüm tercihlerinin sağlıklı ve doğru oluşturulması konusunda uzman danışmanlık hizmeti yer almaktadır.

Velilerimiz ve öğrencilerimizle hem okul bünyesinde yaptığımız bire bir toplantılar, sunumlar, bilgilendirici çalıştaylar, her ay panomuzda ve elektronik posta ile paylaştığımız okul tanıtımlarıyla hem de okul dışındaki üniversite başvurularına ilişkin gerekli bilgileri paylaşırız. .

Bire bir görüşmeler ve üniversite başvuru süreçleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrencilerimiz bizden randevu alabilirler. Velilerimizin de görüşme için randevu almaları gerekmektedir. Üniversite başvuru süreci öğrenci odaklı bir süreç olmasına rağmen velilerimizin de bu konuda bilgilendirmeleri bizim için önem taşımaktadır.


 

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.