REHBERLİK BİRİMİNİN BAKIŞI

    Ortaokul rehberlik birimi olarak, sınav grubunda yer alan öğrencilerimizin akademik başarılarının artması temel hedefimizdir. Hedefimize doğru ilerlerken öğrencilerimizin öz güvenini ve iletişim becerilerini geliştirmeye, sınav başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar planlarız.  Bu planlamalar doğrultusunda sınav gerçeğini doğru analiz edip sınav sisteminin bizden neler istediğini öğrencilerimiz ve velilerimiz ile paylaşırız. Öğrencilerimiz ve velilerimize sınav sistemi ve sınav süreci hakkında bilgilendirme toplantıları yaparız. Bununla birlikte öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birebir planlı görüşmeler oluştururuz.

         Kendini Tanıma Çalışmaları:

Sınav sürecinde, öğrencinin öncelikle kendini kişisel, sosyal ve akademik olarak tanıması gerekmektedir. Öğrencilerin kendilerini tanımaları için öğrenme stilleri, çoklu zekâ ölçeği uygularız. Ölçek sonuçlarını öğrenci, öğretmen ve ailelerle paylaşırız. Ölçek sonuçlarına göre yeni çalışmalar planlarız.

 

      Hedef Belirleme Çalışmaları:

Öğrenciler hedef belirleyerek nerede olmak istediğine odaklanabilir. Liseler ve meslekler hakkında yapılan bilgilendirmeler hedef belirlemede öğrencilere yardımcı olmaktadır.

Hedefimiz yaptığımız şeylerin daha anlamlı olmasını sağlar.

“Ne yapmak istiyorum? Hedefime ulaşmak için neler yapmalıyım?” gibi sorulara öğrencilerin cevap bulmalarında yardımcı oluruz.

 

     Verimli Ders Çalışma Teknikleri:

“Hangi dersi çalışmalıyım, ne kadar çalışmalıyım?” soruları genellikle öğrenciler tarafından sorulmaktadır. Plansız çalışmak yerine ne zaman soru çözeceğimizi, konu tekrarı yapacağımızı planlamalıyız. Öğrencilerin zamanını doğru yönetmesi ve verimli ders çalışması için ders çalışma programları yaparız. Yapılan çalışmaları velilerimiz ile de paylaşarak sürece onları da dâhil ederiz. Öğrencilerimizin çalışma ortamlarını kendilerini psikolojik olarak motive edecek şekilde tasarlamak için velilerimiz ile işbirliği yaparız.

 

     Sınav Süreci Analiz Çalışmaları:

Deneme ve tarama sınavı sonuçlarını analiz ederek çalışmalarımızı daha verimli hale getirmek için öğrencilerimize akademik destek sağlarız. Sınavlarda hangi konulardan eksikleri var ise onları azaltmaya yönelik etüt çalışmaları ve konu tekrarı, soru çözümü ödevlendirmeleri yaparız. Tüm bu süreçler ile ilgili velilerimizi bilgilendiririz.

 

    Sınav Teknikleri ve Sınav Kaygısı Çalışmaları:

Sınavda süremizi doğru kullanmak, bilmediğimiz soruları boş bırakmak, sınav kaygımızı yönetmek gerekmektedir. Düzenli olarak yapılan deneme sınavları öncesinde ve sonrasında öğrencilerimiz sınav teknikleri konusunda bilgilendirilir. Bu tekniklerin sınav uygulamaları ile pekiştirilmesi sağlanır. Sınav anında yaşanabilecek sınav kaygısına yönelik çalışmalar planlanır. Bunun için öğrencilerimize sınav kaygısı ölçeği uygulanır ve sınav kaygısını yönetmeye ihtiyaç duyan öğrencilerimizle çalışmalar yapılır.

      LGS Başvuru ve Tercih Çalışmaları:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS başvuru kılavuzu öğrenci ve veliler ile paylaşılır. Süreç planlaması hakkında bilgilendirme yapılır.   

Tercih sürecinde öğrenci ve ailelerle görüşmeler yapılır. Tercih kılavuzu doğrultusunda lise hedeflerine yönelik tercihlerini yapmaları sağlanır.

 


 

 

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.