ORTAOKUL GENEL BAKIŞ

 

    Okulumuzdaki eğitim öğretim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme becerisi geliştirmekte ve işbirlikçi öğrenme becerilerini kazanmakta, öğrencilere sağlanan aktivitelerle düşünce dünyası zenginleşmektedir.Ayrıca  ilgi duydukları görsel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Okulumuzda öğrenci merkezli ve yapılandırıcı eğitim  modelinin esas alındığı Özel İbrahim Yücel Ortaokulunda, öğrencimizin bilgi tüketmekten çok bilgi üretmeleri beklenmektedir. Çağdaş dünyanın kabul ettiği birey, kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen değil, bilgiyi yorumlayarak anlamın yaratılması sürecine etkin olarak katılanlardır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 9).. Öğretmenlerimiz, öğrenmeyi kolaylaştıran bir sınıf ortamı yaratarak öğrencilerin çalışmalarını takip eder ve onlara yol gösterirler. Öğrenim etkinliklerimiz öğrencinin öğrenme  biçimleri (bilişşel,duyuşsal ve psikomotor becerileri)dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Kurum olarak akademik mükemmelliğe inanıyoruz çünkü tanınmış lise ve saygın Üniversitelere girmenin önemli olduğunun farkındayız. Bu bağlamda sınavlar Türk eğitim sisteminin göz ardı edilemez bir gerçeğidir. LGS sınavı hazırlık çalışmalarımız 5.sınıftan itibaren sistematik olarak başlamaktadır ve devamındaki her seviyede yoğun olarak devam eder. Birçok kaynaktan beslenen öğrencilerimiz yıl içerisinde birçok sınava ve Türkiye geneli ölçme değerlendirme sınavlarına katılım sağlayarak hedeflerine doğru adımlarla yaklaşmaktadır.

Yabancı dil eğitimimizde yabancı dil olarak İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca seçmeli ders olarak verilmektedir. Yabancı dil eğitimimizde iletişim kurma, doğru dil kullanımı, projeye odaklı öğrenme, farklı araştırma teknikleri ile bireysel ve grup sunum yeteneklerini geliştiren, temaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir.

Her öğrencimizi akademik alt yapısı, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak eğitim programımızın ana hedefidir.

 

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.