PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

                                             

         Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından yapılan tüm çalışmalarda gelişimsel ve önleyici rehberlik modeli esas alınır. Gelişimsel rehberlik, “sorun” odaklı değil; “gelişim” odaklıdır. Önleyici rehberlik; potansiyel bir sorunu henüz sorun haline gelmeden çözme olarak ifade edilebilir.

Yönlendirme gereken durum ve yaşantılarda okul psikoloğuna yönlendirme yapar.

           HEDEFİMİZ

Özel İbrahim Yücel Anadolu ve Fen Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak hedefimiz, 21. yüzyıl yetkinlikleriyle donanmış, öz farkındalığı yüksek, kendini gerçekleştirmiş mutlu bireyler yetişmesine destek olabilmektir. Bu hedeften yola çıkarak;

Eğitimin, yaşamın tüm alanlarını kapsadığını düşünür, çalışmalarımızı öğrenci-veli-öğretmen iş birliğine dayalı olarak sürdürürüz.

Anne babalara, ihtiyaç duyduğu konularda psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunarız.

Öğrencilerimizin;

Psiko- sosyal, duygusal, bilişsel, akademik ve dil gelişimlerini destekleriz.

Yaratıcı düşünce gelişimini destekleriz.

Problem çözme, karar verme ve uyum sağlama için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını destekleriz.
Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimini destekleriz.

Sağlıklı iletişim becerilerini destekleriz.

Saygı, sevgi, sorumluluk, çevre bilinci gibi evrensel değerleri kazanmasına destek oluruz
   

       

     Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi dışında okulumuzda tam zamanlı bulunun okul psikoloğumuz tarafından özellikle rehberlik birimi tarafınca yapılan yönlendirmeler ile düzenli aralıklarla gerekli durumlarda seans görüşmeleri yapılmaktadır.
Çalıştığı alanlar; Ergenlik bunalımı, okb, panik atak, iletişim sorunları, stres,özgüven eksikliği, dürtüsellik, davranış bozuklukları.

 

           İLKELERİMİZ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmalarında Göz Önünde Bulundurulan İlkeler

“Her birey değerlidir ve biriciktir.” yaklaşımı temel alınarak her bireye saygı Bireysel farklılıklar dikkate alınır.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri gizlilik esasına dayanır.
Uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programı organize edilmiş, planlanmış bir müfredata sahiptir.
Öğretmenler, veliler ve okul yönetimi ile iletişim içinde olup iş birliği yapar, onlarla koordineli çalışır.
Verilen hizmetlerde bilimsel veri ve bilgi esas alınır. Bu amaçla test, envanter, gözlem vb. çalışmalar yapılır.
Öğrencilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

Tanıma İzleme Çalışmaları: Öğrencilerimizin psiko – sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır. Öğrencilerimizin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri desteklenir.

Okula Uyum Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel ve grup çalışmalardır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerimize, ihtiyaç duyulduğunda çeşitli konularda randevulu olarak bireysel psikolojik danışmalık hizmeti verilmektedir.

Sınıf Çalışmaları: Öğrencilerimizin farkındalık kazanması, gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla, her sınıf seviyesinin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, çeşitli konularda sınıf içi rehberlik faaliyetleri yapılmaktadır.

Grup Çalışmaları: Başarı ve motivasyon, kaygı, iletişim becerileri, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal beceriler gibi konularda ihtiyaç duyan öğrencilerimizle yapılan, gönüllülük esasına dayanan çalışmalardır.

Akademik Başarı İzleme Çalışmaları: Öğrencilerimizin hedef belirleyebilmesi, belirlediği hedef doğrultusunda ilerleyebilmesi, zaman yönetimi, motivasyon, ders çalışma alışkanlıkları, dikkat konsantrasyon ve sınavlara hazırlık gibi konularda destekleyici görüşme ve grup çalışmalarıdır.

Konferans ve Söyleşiler: Öğrencilerimizin farkındalık kazanması, farklı bakış açıları geliştirmeleri, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla, hedef belirleme, meslek tanıtımları, 21.yüzyıl yetkinlikleri, iletişim becerileri, evrensel ve toplumsal değerler gibi konularda eğitim öğretim yılı boyunca gerek kendi psikolojik danışmanlarımızın düzenlediği gerekse dışardan uzmanların katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalardır.

Sosyal Sorumluluk Çalışmaları: Öğrencilerimize, yardımlaşma, iş birliği, çevre bilinci, saygı gibi evrensel değerleri kazandırmayı amaçlayan çalışmalardır.

Geziler: Öğrencilerimizin sağlıklı, bilinçli seçimler yapabilmeleri için düzenlediğimiz üniversite gezileri, tadımlık dersler gibi etkinlikleri kapsar.

Üniversiteler Fuarı: Birçok üniversitenin katıldığı fuarda, öğrencilerimiz, üniversitelerin eğitim olanakları, burs koşulları, öğrencilere sağladıkları akademik ve sosyal imkânlar gibi konular hakkında üniversitelerden gelen yetkililerden bire bir bilgi alırlar. Fuar iki yılda bir organize edilir.

Meslek Gözlemleri: Öğrencilerimizin, tanımak istediklerini mesleği icra edildiği ortamda gözlemleme, inceleme ayrıca sağlıklı bir meslek seçimi adına önemli bir tecrübe edinmiş oldukları çalışmalardır.

Kariyer Danışmanlığı(PDR): Öğrencilerimize, lise öğrenimleri boyunca yapacakları ders seçimlerinden, katılacakları her tür etkinliklerden, 12. sınıfın sonunda yapacakları üniversite-bölüm tercihi ve meslek seçimine kadar uzanan bu kariyer yolculuğu sürecinde destek olabilmek amacıyla yapılan bir dizi çalışma ve görüşmelerden oluşur.

Üniversite Danışmanlığı(PDR): Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin bu süreçteki tüm zihinsel ve duygusal ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülen danışmanlık hizmetidir. Sınav sisteminin tanıtılması, öğrenciye uygun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, hedef belirleme ve kaygıyı azaltmaya yönelik motivasyon çalışmaları ve sınav sonrası uzman tercih danışmanlığını kapsar.

Veliye Yönelik Yapılan Çalışmalar

Bireysel Veli Görüşmeleri: Velilerimize öğrencilerimizin gelişimi hakkında bilgi vermek ve onları doğru şekilde yönlendirmek amacıyla, randevulu olarak, bireysel veli görüşmeleri gerçekleştirilir.

Konferans ve Söyleşiler: Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize yönelik bilgilendirici seminerler verilir. Bu seminerlerin bir kısmı okul rehber öğretmenleri tarafından gerçekleştirilirken bir kısmı dışarıdan çağırılan uzman kişiler tarafından verilir.

Bültenler: Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize yönelik bilgilendirici, pratik ve uygulanabilir öneriler sunmak amacıyla hazırlanan kitapçıklardır.
 

  Öğrencilerimiz dört yıl süren lise öğrenimlerinin sonunda üniversite ve bölüm tercihi yaparken bir anlamda ileride sahip olacakları meslekleri, uğraşacakları iş sahalarını ve yaşam biçimlerini de belirlemiş olmaktadırlar. Öğrencilerimizin sağlıklı, bilinçli tercihler ve seçimler yapabilmeleri için doğru ve etkin bir kariyer danışmanlık hizmeti almaları bizim için çok önemlidir.

   Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına yardımcı olmak, ilgi yetenek ve değerlerini ortaya çıkarmak ve öğrencide farkındalık yaratmak, bununla birlikte meslekler hakkında bilgi sahibi olarak, kendileri için sağlıklı ve doğru seçimler yapmaları için onlara destek olmaktır.
 

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi sorumluluğunda yer alan,Ölçme Değerlendirme Birimi ve YKS Koordinatörlüğü ile eşgüdümlü çalışır.  Ana ilkelerimiz;
 

Öğrencilerimiz,kendi yeteneklerini keşfederek sürekli yeni beceriler kazanır.

Hızlı değişen ve gelişen dünyanın iş ve meslek gruplarından haberdar olur.

Kariyer planları yaparken, yaşadıkları karar süreçleri için gerekli bilgi ve donanıma sahip olurlar.

Seçimlerini, farklı kültürlerden ve fırsatlardan haberdar, bir bütün olarak yaparlar.

İş dünyasının aradığı özelliklere ve becerilere sahip olurlar.

      TERCİH SÜRECİ
Türkiye’de üniversiteye devam etmek isteyen öğrencilerimizin, mutlu olabilecekleri yükseköğretim programına yerleşebilmeleri için kendi ilgi ve yeteneklerine uygun, bilinçli seçimler yapabilmelerini önemsiyor ve hedefliyoruz.

Üniversite giriş sınavları TYT ve AYT’de başarı; etkin bir hazırlık sürecinin yanı sıra, sınavların teknik ve içerik olarak çok iyi analiz edilmesine, öğrencilerin doğru yönlendirilmesine bağlıdır. Sürecin sonunda, öğrencilerin kendilerine uygun tercihler yapabilmelerinde ise ilgi, yetenek ve isteklerinin farkında olmaları, ayrıca üniversiteleri, bölümleri tanımaları etkilidir.


Sınav içeriği, puan analizleri, sınav taktikleri, tercihler ve meslek seçimi konularında seminerler, konferanslar, dersler,üniversitelerin, bölümlerin ve mesleklerin tanıtılması, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerinin saptanması, kariyer eğilimlerinin belirlenmesi ve Kariyer Gelişim Dosyalarının oluşturulması için gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.
Öğrencilerin üniversite giriş sınavlarına hazırlık çalışmalarının takip edilmesi ve desteklenmesi,
TYT-AYT başvurularının eksiksiz ve yanlışsız yapılmasının sağlanması,
Üniversite-bölüm tercihlerinin sağlıklı ve doğru oluşturulması konusunda uzman danışmanlık hizmeti yer almaktadır.

Velilerimiz ve öğrencilerimizle hem okul bünyesinde yaptığımız bire bir toplantılar, sunumlar, bilgilendirici çalıştaylar, her ay panomuzda ve elektronik posta ile paylaştığımız okul tanıtımlarıyla hem de okul dışındaki üniversite başvurularına ilişkin gerekli bilgileri paylaşırız. .

Bire bir görüşmeler ve üniversite başvuru süreçleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrencilerimiz bizden randevu alabilirler. Velilerimizin de görüşme için randevu almaları gerekmektedir. Üniversite başvuru süreci öğrenci odaklı bir süreç olmasına rağmen velilerimizin de bu konuda bilgilendirmeleri bizim için önem taşımaktadır.

     YKS MENTÖR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

Üniversiteye geçiş sınavlarında başarının arttırılabilmesinde, öğrencilerin sınava hazırlık çalışmalarının özenle izlenmesi ve bire bir öğrencilere mentörlük yapılması önemli bir yere sahiptir. Okulumuzda 11 ve 12. sınıflara yönelik olarak oluşturulan , “YKS Mentör Öğretmenlik Sistemi” Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz tarafından koordine edilir.
Mentör öğretmenler,
Mentörlüğünü yaptığı öğrenci ile düzenli aralıklarla bireysel görüşür. TYT / AYT akademik danışmanlığını yapar, sınav başarılarını izler ve diğer birimlerle iş birliği yaparak öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlar.
Aile ile en az dönemde bir olmak üzere değerlendirme görüşmeleri gerçekleştirir. İhtiyaç olması durumunda aile görüşme sayısı artabilir.
Her TYT/AYT deneme sınavı sonrasında mentörlük yaptığı öğrencinin doğru-yanlış sayılarını değerlendirir, öğrenme oranları, tekrar eden hatalar, yeniden ele alınması gereken konuların belirlenmesi konusunda saptamalarda bulunur, öğrenciyle ve YKS Kuruluile paylaşır.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin düzenlediği “Mentör Öğretmenlik Eğitimleri”ne katılır.
Gerekli gördüğü durumlarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ile iş birliği yapar.

YKS Kurulunun doğal üyesidir.

         Üniversite Hazırlık

Türkiye’de veya yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerimizi, hedefledikleri kariyer yolculuklarına hazırlamak amacıyla okul kültürümüz ve akademik programımız içinde 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik “Üniversite Hazırlık” programı yürütülmektedir.

11.sınıfta kendi yetenek ve ilgilerini daha da netleştirmiş olan öğrencilerimizle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çalışmalarına başlanır. Program, 11. sınıflarımızda TYT, 12. sınıfta YKS [TYT-AYT] Hazırlık süreciyle devam eder.

Bu iki yıllık “Yüksek Öğretime Hazırlık” sürecinde öğrencilerimize; akademik çalışmalarının yanında, üniversite hazırlık sürecine uyum, uzun süreli planlamalar yapabilme, çalışma alışkanlıklarını tutarlı bir şekilde sürdürme ve motivasyonda kalma konusunda destek çalışmaları yürütülür.

Üniversite Hazırlık Programımız, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğine uygun olarak, okul akademik programıyla uyumlu bir şekilde planlanmıştır.

Üniversite hazırlık sürecinde tüm dersleri kapsayan yapılandırıcı ve tamamlayıcı müfredat programı, alanında yetkin ve tecrübeli öğretim kadrosu “YKS Öğretmenler Kurulu” tarafından yürütülmektedir.

Üniversite Hazırlık Sürecinde birimlerimiz, birbiriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürürler. Bu sürece destek veren birimlerimiz: Okul yönetimi, Sınav Koordinatörlüğü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Mentör Öğretmenlerdir.

 


AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

1.DANIŞMANLIK HİZMETİ: Öğrenci, veli ve öğretmenlerimize YKS hazırlık sürecinde bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sınav içeriği, puan analizleri, sınav taktikleri, tercihler ve meslek seçimi konularında çalışmalar yürütülmektir.

2.YOĞUNLAŞTIRILMIŞ HAZIRLIK EĞİTİMİ: Üniversite Hazırlık Programımız ağustos ayında yoğunlaştırılmış ders programıyla başlar, eğitim-öğretim yılının belirli dönemlerinde artırılmış ders saatleri ve etütlerle devam eder. ÖSYM’nin sınav tarihine kadar bu yoğun çalışma programları sürdürülür.

3.HAFTANIN 6 GÜNÜ EĞİTİM: Öğrencilerimiz; okulun akademik programıyla birlikte cumartesi günleri dâhil haftanın 6 günü devam eden kapsamlı bir eğitim programına dahil olarak yıl boyunca YKS/Üniversite hazırlık eğitimi alırlar.

4.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DESTEĞİ: Öğrencinin konu ve kazanım eksikliklerini tespit eder, onları giderecek pekiştirme materyallerinin hazırlanması için öğretmenlere veri sağlar. Öğrencilerimizin de çalışma programlarını daha dengeli hazırlayabilmeleri için öncülük eder.

5.TÜRKİYE GENELİNDE DENEME SINAV PROGRAMLARI: Türkiye genelinde YKS sınav sisteminin nabzını tutan, yayın çeşitliliği doğrultusunda öğrencilerimize giderek yoğunlaşan deneme sınav programı uygulanır. Tüm YKS Deneme sınavlarıyla bilirlikte sınav takvimi doğrultusunda uygulanan Bölüm Sınavlarında Türkiye genelinde değerlendirilerek okul yönetimine, YKS Kuruluna, öğrenci-velilerimize geri bildirimlerde bulunarak, sonuç değerlendirmesi yapılır.

6. (ETÜT) ÇALIŞMALARI: Etütlerde, öğrencilerin eksiklerine göre gerek gurup çalışmaları gerek bireysel soru çözümleri yapılır. Öğrencilerimizin anlatılan konuları pekiştirmesi ve eksiklerini tamamlaması için çalışmalar yürütülür.

7.BİREYSEL MENTÖRLÜK SİSTEMİ: Sınavlara hazırlanan her öğrenci, konu ve kazanım eksikliğini giderecek uygulamalara, motivasyona, ilgiye ve desteğe ihtiyaç duyarlar. İşte tam bu noktada; Sınav Koordinatörlüğümüz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ve mentör öğretmenlerimiz devreye girerler. Bu ekip çalışmasında öğrencilerimize danışmanlık yapılarak konu ve kazanım eksikliğini giderecek şekilde çalışma programları oluşturularak onlara rehberlik edilir. Bu çalışmalarla; öğrencilerimizin motivasyonları artırılarak, sürdürülebilir bir çalışma programının da takipçisi olunur.

8.ÖDEV TAKİP SİSTEMİ: Ödevler, öğretmenler tarafından kontrol edilir, öğrencinin öğrenme eksiklerinin tamamlanması sağlanır.

9.YKS KURUL TOPLANTILARI: Haftalık olarak öğrencilerimizin akademik durumları, Sınav Koordinatörlüğü tarafından ölçme değerlendirme biriminden alınan raporlarla ve haftalık öğrenci görüşmeleri ve takipleri doğrultusunda yapılan çalışmalar, YKS Öğretmenler Kurulunda paylaşılır.

YKS Öğretmenler Kurulunda her öğrencinin bireysel gelişimleri takip edilir. Öğrencinin sınıf içi öğrenme tutumları, motivasyonu, ders çalışma yöntem ve taktikleri, sınav analizleri, ders takipleri, ödev performansları değerlendirilerek, öğrenciler hakkında bilgi paylaşımında bulunulur. Toplantı sonunda alınması gereken tedbirler belirlenir ve uygulanır. İlgili taraflara geri bildirimlerde bulunulur.

10.HAFTALIK PLANLAMA GÖRÜŞMELERİ VE TAKİP PROGRAMLARI: Öğrencilerimizle haftalık olarak sürecin takibi amacıyla Sınav Koordinatörlüğü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından görüşmeler yapılır. Öğrencilerin plan ve programları takip edilir, öğrenme eksikleri konusunda geri bildirimler verilir. Sınav hazırlık stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesi, performans takibi, sınav kaygısı, yükseköğretim programları hakkında bilgiler verilir.
 

11. TAKİP PROGRAMLARI: Velilerimizle periyodik olarak, sürecin takibi amacıyla planlamalar yapılarak görüşmeler planlanır.

Bu görüşmeler; Sınav Koordinatörlüğü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından yürütülür.

Sınav hazırlığı ile ilgili velilerimizle yürütülen süreç değerlendirme toplantılarında; sınav hazırlık stratejileri, programın yürütülmesi, performans takibi, sınav kaygısı ve yükseköğretim programları gibi konularda bilgilendirmeler yapılır.

12.ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ VE TERCİHLER:

 Üniversite sınav başvuru işlemleri, sınavın uygulama esasları, kurallar ve tercih danışmanlığı yürütülür.Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler arası geçiş, merkezi yatay geçiş, çift ana dal, yan dal gibi konularla Üniversite hazırlık birimimiz ve okul idaremiz birlikte çalışarak öğrenci ve velilerimize danışmanlık yaparlar.
Öğrencilerimize başvuru ve tercih döneminde bireysel randevular verilerek, tercih danışmanlığı hizmeti verilir. Öğrencilerin kararsızlıklarının giderilmesi, yapabilecekleri tercih ve teknik hataların önüne geçilmesi görüşmeler sırasında tespit edilerek, düzeltilir.Üniversite ve bölüm tercihlerinde öğrencilerimize, belli hedeflere daha sonraki yıllarda da ulaşmalarını sağlamak için üniversitelerin transfer ve çift ana dal bilgileri ile yurt dışı imkanları hakkında bilgiler verilerek onlara ve ailelerine danışmanlık yapılır

       Öğrenci Yaşamı ve Kulüpler

TEDx Kulübü Hedefleri

Paylaşılmaya değer düşünceleri ve deneyimleri sözlü olarak, özgün ve yetkin şekilde topluluk ile paylaşma olanağı yaratmak

Farklı sözlü ifade teknikleri hakkında çalışmak ve eğitim almak


Assesment Center

Analiz edilmesi gereken vakalar, insan ilişkilerindeki duruşunuzu gösterebileceğiniz simülasyonlar, rol play çalışmaları, liderlik becerilerinizi gösterebileceğiniz gurup mülakatları ve çalışmalar yapılmaktadır.

Amaçlanan; adayın seçimlerine ilişkin gerçekleştirdiği sunumlarda aldığı kararlarda ve iletişim tutumlarında stratejik bakış vizyon yaratıcılık problem çözme ikna iletişim gibi becerileri doğru kullanmasını sağlamak ve gelişime açık olmasını sağlamaktır.

Günlük hayatta yapabildiklerini insanlar içinde öz güvenli bir şekilde ifade edebilmesini sağlanır.

Stres seviyesini kontrol edebilmeyi sağlayarak bildiğini rahat bir şekilde ifade edebilmesi amaçlanır.

Süreç sonunda başarılı geribildirim almak önceliktir

 

Dünya o kadar çabuk değişiyor ki bundan on yıl sonra hangi mesleklerin olacağına hayal gücümüz yetmeyebiliyor. İhtiyaçlar ve meslekler değiştikçe 21.yüzyıl iş dünyasında yetkinlik kavramı yeniden tanımlanıyor ve farklı yetenekler gerektiriyor.

Nedir bu yetkinlikler?
Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
İş Birliği Geliştirme ve Liderlik
Değişime Uyum
Etkili Sözlü ve Yazılı İletişim
Merak ve Hayal Gücü

İşe alım süreçleri de değişen dünya düzenine göre değişiyor. Artık sadece mülakatlarla değil, psikometrik testler, vaka çalışmaları ve “Assessment Center” uygulamasıyla yeni mezunlar işe alınıyor.

Öğrencilerimizin, yeni dünya düzenine hazırlanmaları ve bu becerileri erken yaşta kazanmaları için uygulamalar yapılmaktadır.